KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma Sběratelství
e-shop zdarma StarožitnostiReklama:
e-shop zdarma

Ochrana osobních údajů: 

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními údaji plně podléhá zákonným normám,zejména Zákonu o ochraně osobních údajů. Všechna data, která od Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím a nebudou poskytnuty třetí osobě. 

Obchodní a dodací podminky:

  • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží- není-li uvedeno jinak. Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty a nebo si  můžete objednávku vyzvednout osobně. 
  • Zboží je expedováno maximálně do 7 pracovních dnů po připsání platby za objednávku na náš účet. 
  • V ojedinělých připadech se může doba mezi Vaší objednávkou a jejím odesláním prodloužit, o této skutečnosti budete informováni. 

Ceny: 

Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen námi nabízených položek, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce. 

Nejsme plátci DPH a ceny uvedené u jednotlivých položek jsou konečné. 

Váš souhlas: 

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Poučení subjektu údajů – informace dle čl. 13 GDPR

Provozovatel eshopu Starožitnosti Janíčková Iveta, 28. října 114, Ostrava 702 00, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

  • Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění , a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.  
  • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což bez poskytnutí těchto údajů by nebylo možné.  
  • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.  
  • Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.  
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.  
  • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u UOOU, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s nařízením.  
26016 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!